Yeni Sistem ve Yeni Türkiye
Ekonomi

Yeni Sistem ve Yeni Türkiye

İnternet Medya -
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın anlattığı Başkanlık sisteminin detayları belli olmaya başladı.

Yapılan açıklamalarda Dev ekonomi vurgusu yapılırkenküresel rekabet gücünü yükselten, ortak aklı kurumsallaştıran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyacak kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında oluşturulan bir sistemi, Türkiye'nin bilimde atılım ve toplumda refahla lider ülke olma hedefine koşmasınız amaçlıyor. Peki Ekonomide neler değişecek? Bu konu hakkında görüşlerini aldığımız Mehmet Gürbüz “Bugüne kadar Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan bütçeyi artık Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı', bütçe yapımı ve yönetimini etkin yürüterek, mali disiplin ve verimliliği amaçlayacak. 2019 bütçesi, Ekim ayında Meclis'e sunulacak.“ Dedi.

Gürbüz Sözlerine “Genişletilmiş yetkiler Cumhurbaşkanı'nın eline politika yapımı konusunda birincil sorumluluk vermektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanının benimseyeceği makroekonomik politikalar, son iki yılda genişlemeci mali ve para politikası ile artan dış hassasiyetlerin tersine çevrilip çevrilemeyeceği konusunda nihai belirleyici olacaktır.

Ekonominin son yıllardaki büyümesine rağmen, devam eden dış açığı artıran yapısal ekonomik problemlere cevap verilmesi konusunda sadece sınırlı bir ilerleme sağlandı. Buna karşın Artan genişlemeci mali politika büyümeyi sürdürülemez seviyelere kadar artırdı. Bu durum ancak güçlü ekonomi yönetimi birlikte aşılacaktır. Öte yandan sürdürülebilir temelde potansiyel büyümeyi artırmayı hedefleyen uzun vadeli ekonomik reformlara hızla geçilmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin kredi notu yeni hükümetin kapasitesine, niyetine, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını sağlayacak politikaların uygulanmasına ve mali gücün korunmasına odaklanmıştır. Bu alanlarda sağlanacak ilerleme ve uygulanacak politikalar ekonomideki güveni artıracak, cari açığın finansmanı için destekleyici olacaktır.“
Şeklinde devam etti.

Mehmet Gürbüz

Mehmet GÜRBÜZ Hakkında


Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olan Mehmet Gürbüz; 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2010-2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama ve 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme dallarında Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Kent ekonomisi ve yerel kalkınma konularında doktora çalışmaları yürütmektedir.

1996-2005 yıllarında Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde Mimar, 2005-2012 yıllarında İller Bankası’nda Mimar, Şehir Planlama Uzmanı, Şube Müdürü ve Müdür olarak görev yaptı. 10 Temmuz 2013’te Mekânsal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı. 17 Nisan 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017 itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır.

2014’den bu güne TSE inşaat İhtisas Komitesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi üyeliği yapan Gürbüz, Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri ile Stratejik Planlama konularında çeşitli dergilerde yayın ve çalışmalar yaptı.

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.