Güncel
12 Ekim 2020 Pazartesi

Afetlere karşı UMUT ol!

Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü (DAKİK) derneğinin düzenlediği, Afetlerde, dayanışma, yardımlaşama, paylaşım ve birlik beraberlik konularını işleyen "UMUT" kısa film festivaline başvurular başladı.
Afetlere karşı UMUT ol!
Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü (DAKİK) derneğinin yürütücüsü olduğu festival 18 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekçisi, Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşı olduğu festivale son katılım tarihi 1 Aralık 2020.

Projenin yürütücüsü olan DAKİK derneğinin yaptığını açıklamada projeyi yürürmelerinde ki amaçlarının  sosyal sorumluluk bilincinin toplumda yaygınlaştırılması, başta gençler olmak üzere toplumun tüm fertlerinde Afet bilinci, birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazır olma ve afet sonrası yaşanabileceklere dikkat çekmek olduğu vurgulandı. Festivalin ana temasının dğal afetler olmasının yanı sıra  “UMUT” temasını içeren her türlü kısa metraj film değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Dernek tarafından tanıtılan projenin tamamı şu şekilde;

Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye’nin 81 ili, 957 ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri paydaşlığında, bütün toplum üzerinde “Afetlerde, dayanışma, yardımlaşama, paylaşım ve birlik beraberlik ” afet anın da ve sonrasında yaşanabileceklere dikkat çekmek, afetler sonrasına hazırlıklı olmak gibi duyguları vurgulayan, sosyal sorumluluk ve Afet bilincinin aşılanmasını konu alan veya “UMUT” temasına uygun her türlü kısa metrajlı film yarışmasının düzenlenerek, yarışma sonucunda elde edilen kısa filmlerden jüri tarafından başarılı bulunanların ödüllendirilmesi, kamu spotuna dönüştürülmesi ve kısa film festivalinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Yapılacak bu çalışma ile sosyal sorumluluk bilincinin toplumda yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Başta gençler olmak üzere toplumun tüm fertlerinde Afet bilinci, birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazır olma ve afet sonrası yaşanabileceklere dikkat çekilmesi planlanmaktadır.Ayrıca doğal afetler dışında da “UMUT” temasını içeren her türlü kısa metraj film değerlendirmeye alınacak olup, sinema sektörüne ilgiyi artırmak ve sinema kültürünün oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Başta gençler olmak üzere toplumda kısa film yapımını özendirmesi ve toplumun sinema sektörünü tanıması yoluyla ilişkilerini artırması,
- Gençlerin duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmalarıyla sergileyebilmeleri,
- Afet bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak veya afetler konusunda toplumun duyarlılığını artırmak,
- Afetler sonrasında toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak,
- Afetlerin değiştirilemeyeceğini fakat Afetlere hazır olmanın sonuçları değiştireceği bilincini oluşturmak,
- Gençlerin çevrelerine duyarlı hale gelmesini sağlamak ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak,
- Gençlerin yapacakları çalışma ile öz güvenlerini artırmak,

Festivale Katılım koşulları ise şu şekilde;

1. Yarışma Türkiye sınırları içinde yaşayan bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal kurmaca, deneysel, animasyon türündeki kısa metrajlı filmlere açıktır.

3. Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması başvuru yapmaya engel değildir.

4. Yarışmaya kişiler kimlik bilgileri ile başvuru yapacaktır.

5. Eserin 3 kopyası (DVD veya Flash disk) üzerine yarışmacının kimlik bilgileri yazılarak, yarışmaya katılan kişinin başvuru formu, filmin teması en fazla 50 kelime, kimlik fotokopisi bir zarfın içine konulacak ve DVD’nin üzerine sadece kimlik bilgileri yazılacaktır.

6. Kısa metrajlı filmlerin süresinde herhangi bir sınırlama yoktur

7. Yarışmaya bireysel veya bir grup olarak da başvuru yapılabilir.

8. Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264 formatında olmalı, DVD veya flash diske kaydedilmelidir.

9. Yarışma için gönderilen kısa metrajlı filmlerin iadesi yapılmaz.

10. www.umutkisafilm.org web sitesinde yer alan işbu şartname ve başvuru formu tam ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

12. Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

13. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;

a. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,

b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,

c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,

d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,

e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,

f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

14. Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Uluslararası Gençlik, Eğitim, Kültür ve Spor Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

15. Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’ne ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.

16. Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’nin, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme, kabul etme ve ödüllendirilip ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’ne ait olduğun kabul eder.

17. Katılımcı, aynı eserin veya benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.
 
'UMUT' Kısa Film Festivaline katılım için ;
umutkisafilm.org/basvuru
Güncel

Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor

Aşılamada peş peşe rekor müjdelerini veren Bakan Koca dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda , "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı." dedi