'Türklere Göre En Büyük Tehdit Abd ve İsrail'
Güncel

'Türklere Göre En Büyük Tehdit Abd ve İsrail'

İnternet Medya -
'Tu?rk Dıs? Politikası Kamuoyu Algıları Aras?tırması'na göre, Tu?rkiye ic?in tehdit olarak go?ru?len u?lkeler sec?eneg?inde ABD yu?zde 60,2 ile 'en bu?yu?k tehdit' olarak algılanırken, ikinci sırada yu?zde 54,4 ile I?srail yer aldı.

Kadir Has U?niversitesi Tu?rkiye C?alıs?maları Merkezi nin her yıl gerc?ekles?tirdig?i 'Tu?rk Dıs? Politikası Kamuoyu Algıları Aras?tırması ' sonuçlarına göre, halkın Avrupa Birliği 'ne üyelik sürecine desteği artarken, tehdit algısında ABD ilk sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın katılımıyla yapılan toplantıyla sonuçları kamuoyuna duyurulan araştırma, Tu?rkiye'nin nu?fus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yas? u?stu? 1.000 kis?iyle yu?z yu?ze go?ru?s?u?lerek gerçekleştirildi.

Tu?rkiye'nin bas?ta Suriye , I?srail , ABD ve Avrupa Birlig?i ile ilis?kileri olmak u?zere Tu?rk dıs? politikasına yo?n veren gelis?meler hakkında sorular sorulan araştırma, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Cihan Dizdaroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Halkın AB u?yelik su?recine verdig?i destekte bu yıl artıs? yas?anan araştırmada, Tu?rkiye'nin AB u?yelig?ini destekleme oranı yu?zde 55,1, üniversite ve u?zeri eg?itim go?renlerin AB su?recini destekleme oranı ise yüzde 60,4 oldu.

'Tu?m olumsuz gelis?melere rag?men katılımcılar, AB ile u?yelik dıs?ında alternatif bir modelde ilis?ki kurulmasını desteklemiyor ve AB ile mu?zakerelerin durdurulacag?ına inanmıyor.' ifadelerine yer verilen araştırmada, dıs? politikada temel belirleyici ve yu?ru?tu?cu? kurum Cumhurbas?kanı olarak go?ru?lu?yor.

2017'de yu?zde 69,2'lik kesim 'Sizce Tu?rkiye'de dıs? politikayı hangi kurum yapar?' sorusuna 'Cumhurbas?kanı' yanıtını verirken, bu yıl ankete katılanların yu?zde 68,8'i Cumhurbas?kanı'nı temel belirleyici olarak go?rdu?.

En yakın dost Azerbaycan

'Tu?rkiye'nin en yakın dostu hangi u?lkedir?' sorusuna katılımcılar, gec?en yıla go?re yu?zde 12'lik du?s?u?s?le yine 'Azerbaycan' yanıtını verirken, 'Tu?rkiye'nin dostu yoktur' diyenlerin oranı ise yu?zde 17,2'den yu?zde 22,5'e yu?kseldi. Tu?rkiye ic?in tehdit olarak go?ru?len u?lkeler sec?eneg?inde bu yıl da ABD yu?zde 60,2'lik oranla 'en bu?yu?k tehdit' olarak algılandı. I?kinci en bu?yu?k tehdidi olus?turan u?lke yu?zde 54,4'lu?k kesim tarafından gec?en yıla kıyasla yüzde 17'lik artıs?la I?srail olarak belirtildi.

'Rusya ile Tu?rkiye arasındaki ilis?kileri nasıl tanımlarsınız?' sorusuna ise 'İs? birlig?i vardır.' s?eklinde yanıt verenlerin oranı yu?zde 18,1 artarak yu?zde 46,5'a yu?kselirken, Suriye sorunu, bu sene Tu?rk dıs? politikasının en o?nemli sorunu olarak algılanıyor.

Araştırma sonuc?ları Tu?rkiye'nin Suriye'de izledig?i politikaların bas?arılı bulundug?unu ortaya koydu. Halkın yu?zde 41,4'u? Suriye politikalarını genel olarak bas?arılı bulurken, katılımcıların yüzde 53,5'i Fırat Kalkanı Harekatı'nı, yüzde 56'sı ise 'nı desteklediğini beyan etti.

'Sizce Tu?rkiye ve Yunanistan arasında sorun var mı?' sorusuna 'evet' diye cevap verenlerin yu?zdesi gec?en yıla go?re 13,3 artarak yu?zde 67'ye yu?kseldi. Tu?rkiye ve Yunanistan arasındaki en o?nemli sorun gec?en sene Kıbrıs iken; bu sene Ege adalarının silahlandırılması oldu.

Katılımcıların yüzde 70'i Tu?rkiye'nin NATO u?yelig?ini devam ettirmesi gerektig?ini belirtirken, katılımların yüzde 48'i, Tu?rkiye'nin uluslararası gu?venlig?ini NATO desteg?i olmadan sag?layabileceg?i düşüncesini dile getirdi.

Aras?tırmaya go?re, 'Tu?rkiye I?slam u?lkesidir.' diyenlerin oranı yu?zde 16,4 artarak yu?zde 56,3 oldu. Tu?rkiye'yi 'Avrupa u?lkesi' s?eklinde tanımlayanların oranı bu yıl yu?zde 13,3 azalarak yu?zde 19,4'e, 'Orta Dog?u u?lkesi' olarak tanımlayanların oranı ise yu?zde 4,1 azalarak yu?zde 18,9'a geriledi. - Emin İleri(AA)

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.