Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip, Miraç, Berat kandilli hangi tarihte?
Sondakika

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip, Miraç, Berat kandilli hangi tarihte?

İnternet Medya -
Müslüman alemi için büyük öneme sahip hicrî kamerî aylardan 'Üç aylar' olarak tabir ettiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları yaklaşıyor.2017 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi günlere denk geliyor? 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte cevabı..

Müslüman alemi için büyük öneme sahip hicrî kamerî aylardan 'Üç aylar' olarak tabir ettiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları yaklaşıyor.2017 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi günlere denk geliyor? 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte cevabı..
 
ÜÇ AYLAR 2017'DE HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
3 Ayların başlangıcı; Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılır. Bu üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler. 'Mübarek üç aylar' diye bilinen aylar bu şekilde hiçbir kaynakta yer almamasına rağmen Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum 'onbir ayın sultanı' diye anılan Ramazan Ayı'nın çekim kuvvetinden dolayıdır. İslamî-Hicri takvimin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban"ın diğer aylar arasında fonksiyonları Ramazan"dan önce gelmeleri ve böylece hazırlık dönemi olmaları hasebiyledir.
 
Müslüman Alemi için son derece önem arz eden Üç Aylar'a başlangıç tarihine güç geçtikçe yaklaşıyoruz. Üç Aylar Regaip Kandili'nin gelişi ile 30 Mart 2017 Perşembe gecesi başlayacaktır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile bitecek.
 
Mevlid Kandili: Hz.Muhammed'in (SAV) doğduğu gecedir.
 
Berat Kandili: Günahlardan kurtulma gecesidir.
 
Miraç Kandili: Peygamberin en yüksek yere ulaşması için duaların edildiği gecedir.
 
Regaip Kandili: Recep ayının ilk cumasına denk gelir ve dualar reddedilmez.
 
Kadir Gecesi: Kuran'ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi Ramazan ayının son on gecesinde ve tekli gecelerdedir.
 

HANGİ KANDİL NE ZAMAN?

2017 yılında kandiller hangi günlere denk geliyor müslümanlar için merak konusu oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017 yılının kandil günleri:
 
30 Mart 2017 Perşembe Regaip kandili
 
23 Nisan 2017 Pazar Miraç kandili
 
10 Mayıs 2017 Çarşamba Berat kandili
 
29 Kasım 2017 Çarşamba Mevlid kandili
 

REGAİB, MİRAÇ, BERAT, MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

1. Kur"ân?ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 
2. Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
 
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
 
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
 
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
 
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
 
8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
 
9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
 
10. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
 
11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
 
12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 
13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
 
14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
 
15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
 
16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.
 
17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
 
18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e?mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
 
19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
 

KANDİL NEDİR?

Müslüman örf ve törelerine göre, dince kutsal sayılan olayların yıldönümlerine rastlayan günlere verilen ad. Böylece kutsal günlerin gecelerinde eskiden kentlerde cami, mescit ve benzeri yerler genellikle kandillerle donatıldığından, bu kutsal günlere bu ad verilmiştir.
 
Kandil günlerinin kutlanmasının Abbasî Hilafeti ile başladığı tahmin edilmektedir. Dinî gün ve gecelerin kutlanmasının başlangıçta bir bayram hevesi ve anlayışı içinde olduğu, fakat zamanla ve dinî baskı ile bu gün ve gecelerin mistik bir hüviyet kazandığı bilinmektedir.
 
Anadolu Türklerinde kandil günlerinin kutlanması hakkındaki bilgilerimiz, Mevlit ile ilgili bulunmaktadır. Kandil gecelerinde camilerin, özellikle minarelerin donatılması, III. Murat devrine rastlamaktadır. Mevlit törenleri ise Sultanahmet Camii'nin tarihi ile beraberlik göstermektedir. Bu dinî günlerde, küçüklerin büyükleri ziyaretleri, kandilini kutlama âdetleri sürmektedir. Bu gibi gecelerde Kuran ile birlikte, genellikle Süleyman Çelebe'nin Mevlit'i ve ilâhiler okunur. Müslümanların kutsal saydığı kandil geceleri şunlardır: Mevlit Kandili (12 Rebiülevvel), Regaip Kandili (Recep ayının ilk Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece), Miraç Kandili (27 Recep), Beraat Kandili (15 Şaban) ve Kadir Gecesi (27 Ramazan).
 
ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.
 
? Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 
? Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
 
? Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 
? Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
 
? Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
 
? Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
 
? Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 
- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
 
? Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
 
- Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
 
Recep Ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:
 
Allah'ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır. [Tevbe 36]
 
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve 'Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir' diye dua ederdi.
 
Şaban Ayı: Resulullah efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve 'Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir' diye dua ederdi.
 
Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi. [Buhari]
 
Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:
 
Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. [Nesai]
 
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizi]
 
Şaban'da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar. [Ey oğul ilmihali]
 
Ramazan Ayı: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:
 
Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. [Nesai]
 
Ramazan ayı gelince, 'Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek' denir. [Nesai]
 
Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. [Deylemi]
 
Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı,
sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. [Taberani]
 
Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. [Ebu Nuaym]
 
Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. [İ.Mansur]
 
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur. [İ.Ebiddünya]
 
İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. [Müslim]
 
Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir. [Taberani]

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.