Bilal Okudan

Bilal Okudan

internetmedya.com
Bilal Okudan

Bir Davadır Bu Adı Gençlik Olan..

İnternet Medya -

 Zamanın su gibi akıp geçtiği, Müslüman kanlarının oluk, oluk akıtıldığı, fitnenin her köşeyi sardığı, zalimin zulmünün hoş görüldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Zalimlere karşı, tuğyana karşı dik bir duruş sergilememiz gerekirken maalesef atalet ve dünyevileşmeye kapılmış gidiyoruz. Günümüz bu duygulardan kurtulma uykudan uyanıp dirilişe geçme zamanıdır. Bu diriliş de ancak gençlerle sağlanacaktır.
 
Gençlere verdiği önemi, yaptığı icraatlarla her defasında ifade eden Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Gençlik Hareketini, Milli ve Yerli sloganı ile, 1969'da başlatmıştır. Kurulmasını sağladığı teşkilatlar kısa bir süre içerisinde, ülkenin en büyük gençlik hareketine dönüşmüştür. Birçok Akademisyen, Bürokrat, Siyasetçi, İş adamı, Sanatçı bu teşkilatlar vesilesi ile ülkesine hizmet etme şerefine nail olmuşlardır. Fakat Rahmetli Başbakanımızın ölümünün ardından şuurlu bir gençlik bir türlü toparlanamamış ve istenilen noktaya gelinememiştir.

Gençlik Hareketi de aynı şekilde uzun süredir sancılı bir dönem yaşamaktadır. Hala gerekli adımlar atılamadı. Bu uğurda nasıl bir gençlik oluşmalı ve 2. Gençlik Hareketi nasıl bir amaçla hareket etmeli bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahmetli Erbakan Hocamız 40 yıl önce zaten yolu belirlemiş, haritayı çizmişti. Geriye sadece İslam davası ve şuuru ile hareket eden bir gençlik inşâsı kaldı. Necip Fazıl'ın deyişiyle; 'Sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik!'

Kur'an ve sünneti kendisine temel alan, lehinde ve aleyhindeki bütün gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar tanıyan, karşıt düşünceleri onların kendi düşünceleri ile alt eden bir gençlik!
 
Müslüman ve dava ehli bir gençlik;

? Hakkı tavsiye eden sıfatını kazanmalı. Buda ancak canla başla çalışmayla mümkündür.
? Maneviyatçı olmalı. Yani ahiret inancı sağlam olmalı.
? Hakkı üstün tutmalı, her zaman haklıyı savunmalı. 
? Hayrı ve şerri ayırma kabiliyetini geliştirmeli.
? Hangi olay insanı hayra götürür, bunu iyi sezinlemeli.
? Hayra götüren yolları büyük bir azim ve aşk ile uygulamaya gayret etmeli.
? Sorumluluk ve hesap duygusu taşınmalı.
? Hakkı üstün tutmalı, haklıyı savunmalı ve zulme karşı çıkılmalı.
? Barışı korumalı, savaş ve anarşiden kurtulmak istenmeli.
? Milletiyle, ülkesiyle ve devletiyle bütünlük içinde varlığını ve bağımsızlığını sürdürmeyi amaçlamalı.
? Tarihteki şerefli yerini, tekrar geri almayı hedeflemeli.
? Her yönden bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye arzulamalı.
? Gerçek bir hürriyet ve demokrasinin sağlandığı, temel insan haklarının kollandığı kâmil manada din hürriyetine (yani ifade, eğitim, örgütlenme, inancına uygun yaşama özgürlüğüne) sahip kılındığı bir ülkenin hasretini çekmeli.
? Müreffeh ve mutlu bir hayat düşlemeli.
? Önce Türkiye' deyip, Milli çıkarlarını şahsi hesaplarının üstünde tutmalı.
 
Gençlik hak yolunda çalışırsa, elde edeceği kazanımlar:

? İttifak: Ümmete dahil olmanın şükrü gereği, Hak davaya gönüllü katılıp çalışmak.
? İhlâs: Bu davaya girmekteki tek amacı, sadece Allah'ın rızasını aramak.
? İttikâ: Allah'tan hakkıyla korkmak, günah ve kötülükten sakınmak.
? İyi Ahlak: Dürüst, dengeli ve güzel huy sahibi olarak yaşamak.
? İhsan: Yapabileceğinin en iyisini yapmak. Görevlerini eksiksiz yerine getirmeğe çalışmak.
? İstişâre: İşi ehlinden öğrenerek yapmak.
? İtâât: İslamiyet'e, ideallerine, ulül-emre ve görevlerine bağlı kalmak
? Sadâkât:  İhanete etmemek. Zoru görünce veya cazip makam ve menfaatler vaat edildiğinde davasından vazgeçmemek.
? İstikâmet: İslam'ın diğer bütün emirlerine uygun davranmak.
Yalnızca, kendisini vatan ve millet sevgisine adamış, yerli ve millî hassasiyetlere haiz, atalarının cesaret ve ferasetine sahip, peygamber ahlâkına özenen, sadece kendisinin değil tüm insanlığın saadetini düşünen bir gençlik, Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünyayı kuracaktır.